top of page
Sömngrupper

Sjuksköterskor får verktyg att leda sömngrupper

Istället för tabletter – lär patienterna att lita på kroppens egna drivkrafter. Det är ett av budskapen när distriktssköterska Christina Sandlund håller kurs för sjuksköterskor, i samarbete med Nätverket Sömn och Hälsa, Lunds universitet och Högskolan Kristianstad. Målet är att de själva ska kunna leda sömngrupper för patienter med insomni.

Denna torsdagsförmiddag har ett tjugotal deltagare samlats i konferenslokalen på Kliniskt Centrum för Hälsofrämjande Vård, vid Lunds universitet, men belägen i centrala Malmö. Sorlet och skratten tyder på ett stort behov att dela tankar och erfarenheter med kollegorna.

Kursledare Christina Sandlund inleder genast ett samtal om gårdagens tema, då de bland annat gått igenom begreppen sömn och insomni.

- Jag tyckte att jag hade någorlunda koll på sömn, men det var mycket jag inte visste, säger en av deltagarna.

- Ja, det finns många föreställningar om sömnbrist. En del patienter tror att det är sjukt eller onormalt att inte kunna sova – vilket i sig skapar oro och svårigheter att komma till ro på natten. Men egentligen är det ju dagen som är det viktiga, påpekar Christina Sandlund.

Snart glider de in på en diskussion om skiftande sömnbehov. Christina Sandlund menar att det är hög tid att revidera uppfattningen om hur många timmar man bör sova. För trots att detta är individuellt, har vi ända sedan Per Albin Hanssons tid utgått från åttatimmarsnormen.

- Han beskrev hur svenskarnas vardag skulle bestå av åtta timmars arbete, åtta timmars fritid och åtta timmars vila. Han sa aldrig åtta timmars sömn, men detta sitter ändå väldigt starkt i människors medvetande. Åtta timmar är väl toppen, men det är inte självskrivet för varje individ och varje natt.

- Men ska jag då skrota det där med klockan och åtta timmars sömn? undrar en skolsköterska, vilket leder till vidare diskussion.

Sömnmedicin är ett annat ämne som engagerar deltagarna. Många äldre har vant sig vid de där vita pillren, menar distriktssköterska Lisa Solitander Ericsson.

- De använder sömntabletter på samma sätt som barn använder snuttefiltar. Jag försöker förklara att det skapar en ond cirkel, som gör att de riskerar att inte kunna sova utan dem.

Därmed kommer Christina Sandlund in på dagens tema: att lära ut en fungerande och handfast modell för gruppbehandling, baserad på kognitiv beteendeterapi – och minska behovet av sömntabletter bland patienterna.

- En del patienter brukar vara lite skeptiska, men också hoppfulla, berättar hon.

Hennes eget intresse för sömnsvårigheter uppstod då hon började arbeta som distriktssköterska inom primärvården. Hon upptäckte att sömnproblem var ett ständigt återkommande tema bland de patienter som hörde av sig.

- Inom primärvården jobbar vi väldigt nära patienterna och har ansvar för den basala omvårdnaden. Då behöver vi verkligen redskap som fungerar, säger hon.

För drygt tio år sedan bestämde hon sig för att fördjupa sig i ämnet. Numera kan hon titulera sig medicine doktor vid Karolinska Institutet, sedan hon skrivit sin avhandling om hur sömnbesvär kan behandlas inom primärvården.

Modellen bygger på regelbundna sammankomster där patienterna testar olika sömnstrategier för att hitta det som fungerar för var och en.

- En av mina patienter sa: ”detta är första gången jag erbjuds något annat än sömntabletter”. Tanken är istället att varje patient har tillit till kroppens egen förmåga och drivkraft att sträva efter djupsömn.

Resultaten visar att patienterna i sömngruppen upplevt både bättre nattsömn och bättre dagmående tack vare behandlingen.

Dagens kursdeltagare lyssnar uppmärksamt och är genast med i resonemangen. Flera vittnar om hur bra det känns, att veta att sjuksköterskorna i sin yrkesroll kan hålla i denna typ av behandlingar.

-…för det handlar inte om att sopa banan för läkarna, eller att gå in och tassa på psykologijobbet, utan vi har själva en gedigen kunskap om detta, säger någon.

- Ja, för egentligen går det ju ut på att lyfta fram det som är hälsofrämjande och stärka det som fungerar, kommenterar någon annan.

Lisa Solitander Ericsson, som är distriktssköterska på vårdcentralen Vä i Kristianstad, möter många medelålders och äldre patienter som har sömnproblem. Hon är mer än nöjd med kursen hittills. Tanken är att använda de nya kunskaperna på äldremottagningar runtom i Skåne, där hon ska hålla föreläsningar om sömn.

- Jag har lärt mig långt mer än jag trodde de här dagarna. Det är häftigt att få med sig dessa verktyg, och de kommer definitivt till nytta framöver.

 

Text och foto: Kerstin Weman Thornell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Länktips

 

Christina Sandlund har skrivit om sömnbehandling i grupp i tidskriften Sömn och Hälsa, nr 1, 2019:

www.hkr.se/tidskrift-somn

Sömngrupp1ver2.png
Sömngrupp2ver2.png
Sömngrupp3ver2.png
Sömngrupp4ver2.png

Att få bukt med sömnsvårigheter handlar ofta om att bryta tankemönster. -Insomni är kopplad till oro och förväntningar som inte är realistiska, säger kursledare Christina Sandlund.

Distriktssköterska Lisa Solitander Ericsson från Kristianstad ser fram emot att använda de nya kunskaperna i sitt arbete.

Kursledare Christina Sandlund presenterar en modell för gruppbehandling, som deltagarna själva kan använda på sina respektive arbetsplatser.

bottom of page