Welcome

​Welcome to Clinical Health Promotion Centre - WHO Collaborating Centre for Implementation of Evidence-based Clinical Health Promotion.

Our mission is to work towards better health gain for patients, staff and community via clinical health promotion through;

  • Fast track implementation of patient-centered health promotion

  • Research, education, networks, communication and programs for integrated clinical pathways

  • Establishment of evidence and translating into practice

    • Collecting evidence to be used for fast-track implementation

    • Disseminating evidence and tools

RÖKSTOPPSPROJEKTET INKLUDERAR patienter NU!


Rökstoppsprojektet är ett nationellt samarbetsprojekt som syftar till att evaluera vilka program som är mest effektiva vid behandling av tobaksberoende, med ett särskilt fokus på utsatta och sårbara grupper. Projektet finansieras av FORTE. 


Alla tobaksrådgivare i Sverige kan kostnadsfritt delta i projektet och därigenom få hjälp med uppföljning av egna behandlingar av rökare, snusare och e-cigarettanvändare.


Resultaten kan användas för att skräddarsy framtida insatser och därmed reducera ojämlikhet i hälsa. Det är inte minst viktigt i dessa dagar och det kan göra skillnad även vid framtida pandemier.


För ytterligare information, se projektets hemsida:   www.rokstoppsprojektet.org där även intresseanmälan görs.


Rökstoppsprojektet
Professor Hanne Tönnesen, Överläkare, docent Matz Larsson
Clinical Health Promotion Centre, WHO CC, Health Sciences, Lund University

Addiction centre, Region Skåne
www.rokstoppsprojektet.org - info@rokstoppsprojektet.org

A good night's sleep?

 

New article: Facilitators and Barriers for a Good Night’s Sleep Among Adolescents

Read more here

Read more in Swedish here

A critical stage in life is when a person becomes a patient and enter a short or longer clinical pathway. To undergo treatment is stressful, both physically and mentally. To improve patient treatment and promote a faster recovery is therefore important, both for the patient and for society

Professor Hanne Tönnesen

Myths

"If you have bad genes there´s not much you can do – it’s fate"

Many see genetic risk as an unevitable fate, but for cardiovascular disease it does not seem to be the case.

 

A new study shows clearly that even those with high genetic risk can reduce risk with life style changes to the same level as for people with low genetic risk.

 

It is possible to change the course of genetic risk – that is the truth! 

Clinical Health Promotion Centre, WHO CC   |   Health Sciences, Lund University   |   Addiction Centre, Region Skåne  

Södra Förstadsgatan 35, 4th floor, SE 20502 Malmö, Sweden   |   info@whocc.se   |   Tel: +46 40 332977