RÖKSTOPPSPROJEKTET INKLUDERAR patienter NU!


Rökstoppsprojektet är ett nationellt samarbetsprojekt som syftar till att evaluera vilka program som är mest effektiva vid behandling av tobaksberoende, med ett särskilt fokus på utsatta och sårbara grupper. Projektet finansieras av FORTE. 


Alla tobaksrådgivare i Sverige kan kostnadsfritt delta i projektet och därigenom få hjälp med uppföljning av egna behandlingar av rökare, snusare och e-cigarettanvändare.


Resultaten kan användas för att skräddarsy framtida insatser och därmed reducera ojämlikhet i hälsa. Det är inte minst viktigt i dessa dagar och det kan göra skillnad även vid framtida pandemier.

För ytterligare information och intresseanmälan besök projektets hemsida:

www.rokstoppsprojektet.org

DEBATT Artikel: Låt inte covid-19 stoppa rökavvänjning

Skriven av Matz Larsson och Ann Post, deltagare i projektgruppen för Rökstoppsprojektet