top of page
favicon.jpg

TOBAKSSTOPPSPROJEKTET

 
Ett nationellt projekt om effekt av interventioner för olika grupper
av rökare/snusare/e-cigarett-användare i Sverige

Bidra till nationell forskning och anmäl dig till projektet idag!


Tobaksstoppsprojektet är ett nationellt samarbetsprojekt som syftar till att evaluera vilka program som är mest effektiva vid behandling av tobaksberoende, med ett särskilt fokus på utsatta och sårbara grupper. Projektet finansieras av FORTE. 


Alla tobaksrådgivare i Sverige kan kostnadsfritt delta i projektet och därigenom få hjälp med uppföljning av egna behandlingar av rökare, snusare och e-cigarettanvändare.


Resultaten kan användas för att skräddarsy framtida insatser och därmed reducera ojämlikhet i hälsa. Det är inte minst viktigt i dessa dagar och det kan göra skillnad även vid framtida pandemier.

För ytterligare information och intresseanmälan besök projektets hemsida:

https://www.tobaksstoppsprojektet.org/

DEBATT Artikel: Svensk rökavvänjning kan förbättras

Skriven av: Matz Larsson, Mette Rasmussen, Sanne Wärjerstam, Thomas Björk- Eriksson, Hans Gilljam, Hanne Tönnesen, deltagare i projektgruppen för Tobaksstoppsprojektet

DEBATT Artikel: Låt inte covid-19 stoppa rökavvänjning

Skriven av Matz Larsson och Ann Post, deltagare i projektgruppen för Tobaksstoppsprojektet

SVT Nyheter

Rökare hårt drabbade av corona – lungläkaren vill se kampanjer mot rökning

Matz Larsson, deltagare i projektgruppen för Tobaksstoppsprojektet

bottom of page