top of page
SLS Levnadsvaneprojekt webbutbildning: Alkoholfri operation (del 1/2)
01:41:39

SLS Levnadsvaneprojekt webbutbildning: Alkoholfri operation (del 1/2)

SLS Levnadsvaneprojekt och Stark för Kirurgi – Stark för livet arrangerar en webbutbildning om Alkohol inför operation. Vid två olika tillfällen, den 18 november och 3 december 2020, går vi igenom kunskapsläget. Vid det första mötestillfället presenteras hur alkoholkonsumtionen ser ut i Sverige, patofysiologi, riskökning vid alkoholbruk, resultat av alkoholstopp och i vilken grad arbetet är implementerat inom opererande kliniker. Vid det andra mötestillfället går vi igenom hur man arbetar med vårdprogram, hur screening sker, patientsamtal, patientinformation och digitala stöd. Vad är patientens och personalens upplevelse? Medverkande; Pelle Gustafson, chefläkare Löf, medicinsk redaktör Läkartidningen, Sven Wåhlin, överläkare Beroendecentrum, Stockholm, Hanne Tönnesen, professor vid Kliniskt Centrum för Hälsofrämjande Vård, Lund, Eva Angenete professor i kirurgi, Göteborg och Katja Stenström-Bohlin, överläkare gynekologi, Göteborg Moderator; Roger Olsson, överläkare ortopedi, Östersund och projektledare Stark för kirurgi – stark för livet PROGRAM 02:23 Inledning Pelle Gustafson 05:53 Hur ser alkoholkonsumtionen ut i Sverige? Sven Wåhlin 12: 48 Ökade risker vid högkonsumtion - Hanne Tönnesen 37:00 Minskade risker vid intervention - Hanne Tönnesen 1:04 Hur många av de opererande verksamheterna inom ortopedi, allmänkirurgi och gynekologi har rutiner för alkoholstopp vid operation? – presentation av enkätresultat - Roger Olsson, Eva Angenete och Katja Stenström-Bohlin 1:14 Alkoholens patofysiologiska mekanismer och varför bry sig om låg alkoholkonsumtion? Sven Wåhlin 1:23 Patientens rättighet att få information och personalens skyldighet att ge information – Pelle Gustafson Avslutande diskussion
Dags att låta skärmarna sova - Om sömnproblem, näthat och övervikt
01:00:46

Dags att låta skärmarna sova - Om sömnproblem, näthat och övervikt

Vårt seminarium från Almedalsveckan 2018 Medverkande: Pernilla Garmy, universitetslektor i omvårdnad/vårdvetenskap, sömnforskare, Högskolan Kristianstad Gerda Nilsson Tjernström, verksamhetschef, Generation Pep Annika Norell Clarke, filosofie doktor i psykologi, sömnforskare och psykolog, Karlstads universitet Gita Hedin, doktorand, Högskolan Kristianstad Isa Galvan och Linnea Holst, skapare av podcasten ”Jakten på likes” om sociala medier, Prins Carl Philips & Prinsessan Sofias stiftelse Moderator: Johan Wester Forskning visar att barn och ungdomars mediavanor och livsstil leder till ökad ohälsa. Ständig uppkoppling och kort sömnlängd leder till ökad trötthet, sämre trivsel i skolan och övervikt. Mobbing på skolgården övergår till näthat, som är svårare att upptäcka. Vems är ansvaret och vad måste vi göra? ”Fear of Missing Out” Med mobiler och andra teknologiska plattformar är ungdomar ständigt tillgängliga för varandra på ett sätt som inte fanns för tio, femton år sedan. Ett nytt fenomen är ”Fear of Missing Out”, en benägenhet att vara ständigt uppkopplad och uppdaterad i vad som sker på sociala medier runt om i världen. I takt med ökad internetnärvaro blir man mer nåbar och sårbar och mobbing har avancerat till utstuderat näthat. Samtidigt har ungdomars sömnproblem tredubblats under de senaste tre decennierna. Ungdomar med sömnproblem får svårare att hänga med i skolundervisningen och i fysiska aktiviteter. Parallellt med detta ser vi att förekomsten av övervikt hos barn och vuxna ökar i hela världen.
bottom of page