top of page

Kliniskt centrum för hälsofrämjande vård –    WHO CC för implementering av evidensbaserad klinisk hälsopromotion

Kliniskt centrum för hälsofrämjande vård är placerat på Institutionen för hälsovetenskaper, Medicinska fakulteten vid Lunds universitet. Vi bedriver sedan 2011 excellent forskning om prevention, behandling och rehabilitering inom alkohol, tobak, droger, övervikt, malnutrition, fysisk inaktivitet och samsjuklighet. Vi skapar ny evidens på högsta nivå och för samtidigt in patientvinkeln, kostnadsanalys och personalkompetens. Vår kliniska forskning är gränsöverskridande och syftar mot bättre hälsovinst för den enskilda patienten, för hälso- och sjukvården och för samhället som helhet.

I februari 2016 godkändes vi som ett WHO Collaborating Centre (WHO CC). WHO CC är ett samarbete mellan Världshälsoorganisationen (WHO), Socialdepartementet, Lunds universitet och Region Skåne.

Vi integrerar forskning, träning och utbildning om implementering av klinisk hälsopromotion med syfte att förbättra hälsan och behandlingsresultat för patienter. Implementering i hälso-och sjukvården är en global utmaning och det tar i genomsnitt 10 år från att evidensen samlas in tills den implementeras i kliniken. Det krävs nya innovativa tillvägagångssätt för implementering, och därför arbetar WHO CC med den nya modellen för fast track implementering.

bottom of page